UITGESCHREVEN

Aanbod

Ondertiteling

 • Bijvoorbeeld: ondertitelen van gemeenteraadsvergaderingen of webinars.
 • Doven en slechthorenden hebben hier nood aan.
 • Automatische ondertiteling is niet geschikt voor deze groep (er wordt vaak geen interpunctie gebruikt, streektaal en namen worden verkeerd weergegeven)
 • Ga voor inclusiviteit en investeer in degelijke ondertiteling.

Tarieven

Offerte: Contact

Transcripties

Bijvoorbeeld: uitschrijven van interviews over onderzoeken en studies van universiteiten ter publicatie. Ik werk alle geluidsbestanden zelf uit. Bij een goed hoorbare audio herken ik 4 tot 8 sprekers.

Soorten interviews:

 • focusgroepen
 • semi-gestructureerde interviews: met inventaris van gevoelens, ervaringen en opvattingen
 • retrospectieve interviews: terugblik op een gebeurtenis of (levens)geschiedenis
 • expertinterview: met informanten en sleutelfiguren over een specifiek onderwerp of kennisgebied.

Tarieven

OFFERTE Contact

Werkwijze

 • Stuur een e-mail naar nadine@uitgeschreven.be met het aantal interviews, het onderwerp en de duurtijd. Vermeld ook de kwaliteit van de geluidsopname.
 • Je ontvangt een prijsopgave en een (aanpasbare) geheimhoudingsverklaring.
 • Audiobestanden stuur je door via WeTransfer of Google Drive. Of je geeft me toegang tot je eigen online omgeving.

Contact